Venř rejser Venř bussen
Ă…rets Virksomhed 2024

Struer Erhvervsforening og Struer Kommune afholdt den 31. januar 2024 den årlige nytårskur.
Her var Venø Bussen så heldige at blive kåret som Årets Virksomhed i Struer Kommune.
En titel, vi er meget stolte af. 

Koldkrigsmuseet REGAN Vest - Lars Horn and Nordjyske Museer - Indgangstunnel
Bedste Busselskab 2022/23

Venø Bussen blev i juni 2023 hædret af Midttrafik med både prisen som Bedste Busselskab 2022/23 på småruterne i Region Midtjylland og prisen for den største tilfredshed med chaufførerne.

Venø Bussen
Venø Rejser

Venø Rejser kører både lokalt (som her ved Vestervig Kirke), i hele Danmark og i Udlandet. 

Gavekort

Hvorfor ikke give rejseoplevelser i gave til en, du holder af?
Hos Venø Rejser kan vi lave gavekort i lige den prisklasse, du ønsker.

Busser
Venø Bussen på vej

Venø Bussen hjælper jer godt på vej med over 60 års erfaring, erfarne og rutinerede chauffører samt skræddersyede ture og rejser.

 

Rejsebestemmelser

Tilmelding
Antallet af pladser på de enkelte ture/rejser er begrænset. Derfor er det altid en god idé at være tidligt ude med tilmeldingen til Venø Rejser.

Inkluderet i rejsens pris
Rejsens pris, indhold og eventuelle tillæg er anført under de enkelte dagsture og rejser. Alle priser er pr. person. Ved rejser er prisen baseret på, at to personer deler et dobbeltværelse. Alle særlige aftaler mellem Venø Rejser og kunden skal være skriftlige for at være gyldige. Endvidere forudsættes, at kunden er bekendt med vore almindelige betingelser og er i besiddelse af vort program for rejsen.  

Bestilling og depositum
Bestilling af rejsen kan ske ved personlig henvendelse, telefonisk, via mail eller online på hjemmesiden. Ved bestilling oplyses samtlige rejsedeltageres for- og efternavne. 
Bestillingen samt vilkårene på rejsebeviset (fakturaen) er bindende for kunden og Venø Rejser, når depositum er betalt. Ved dagsture betales det fulde beløg senest 8 dage efter udstedelse af rejsebevis. Ved rejser betales depositum senest 8 dage efter udstedelse af rejsebevis og restbeløb skal være indbetalt senest 38 dage før afrejsedato. Er afrejsen mindre end 38 dage fra bestillingsdato, skal hele rejsens pris betales med det samme. 

Afbestilling
Afbestilling med afbestillingsforsikring:
Ved bestilling af rejsen kan du tegne en sygeafbestillingsforsikring via Venø Rejsers samarbejde med Europæiske Rejseforsikring. Sygeafbestillingsforsikring skal være betalt senest samtidigt med depositum. Er der tegnet en sygeafbestillingsforsikring og rejsen må aflyses på grund af akut sygdom, ulykkestilfælde eller dødsfald hos forsikrede selv, dennes nærmeste familie eller rejseledsager refunderes alle de indbetalte penge med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen. Frameldingen skal meddeles til både Europæiske Rejseforsikring og Venø Rejsers kontor inden det planlagte afgangstidspunkt - returning af det indbetalte beløb sker direkte fra Europæiske Rejseforsikring.

Ved afbestilling, hvor der ikke er tegnet afbestillingsforsikring, gælder følgende:

  • Ved afbestilling af rejser indtil 38 dage før afrejse er depositummet tabt. 
  • Afbestilling senere end 38 dage medfører tab af hele rejsens pris.
  • Ved afbestilling af dagsture er hele beløbet tabt, uanset afbestillingstidspunkt.
  • Hvis det lykkes Venø Rejser at afsætte rejsen eller dagsturen til anden side (i form af venteliste) kan turens beløb tilbagebetales til kunden, fratrukket et ekspeditionsgebyr til Venø Rejser på kr. 250,- pr. person.

Afbestiller en deltager i en grupperejse og forudsætningen for grupperabat herved bortfalder, forhøjes prisen for de øvrige deltagere.

Ved for sent fremmøde eller ved udeblivelse, kan der ikke gøres krav på refusion af rejsens pris.

Afbestilling skal altid ske skriftligt til Venø Rejser, enten via email eller pr. brev, og efterfølgende bekræftes af Venø Rejser.

Overdragelse af rejsen
Rejsen kan overdrages til anden person, der opfylder nødvendige betingelser for at deltage i rejsen, såfremt Venø Rejser underrettes om overdragelsen i rimelig tid inden rejsens påbegyndelse og bekræfter overdragelsen. Er der bestilt afbestillingsforsikring, overføres denne ikke.

Sygesikringsbevis og forsikring
Ved rejser i Danmark, Færøerne og Grønland dækker det gule sundhedskort som rejsesygesikring. Hvis uheldet er ude på rejser i EU, Norge, Island, Liechtenstein (EØS) og Schweiz, skal du være i besiddelse af det blå EU-sygesikringskort. Det blå EU-sygesikringskort giver ret til samme behandling som borgerne i det land, du rejser i. Vær opmærksom på, at du er dækket forskelligt afhængigt af, hvor du rejser hen. Hvis du helt vil undgå egenbetaling, hvis uheldet er ude, anbefales du at tegne en rejseforsikring hos dit forsikringsselskab eller hos Europæiske Rejseforsikring.

Pas
Alle rejsende på udenlandsrejser skal medbringe gyldigt pas.

Bagage
Rejsedeltageren har selv ansvar for, at kufferter og anden bagage kommer med og af bussen og bør kontrollere, at dette finder sted. Det er praktisk at anbringe pas og de ting, man har behov for på både ud- og hjemrejsen i håndbagagen. Venø Rejser hæfter ikke for tab eller skade på rejsedeltageres ejendele.

Rygning
I alle vore busser er der absolut rygeforbud. Der holdes jævnligt pauser undervejs, hvor det er muligt at ryge uden for bussen. Der må på de fleste hoteller forventes at være rygeforbud.

Reklamationer
Såfremt der under rejsen skulle opstå situationer, som kunden ikke er tilfreds med, skal dette straks meddeles chauffør/turleder, så denne har mulighed for at bringe sagen i orden. Hvis situationen herefter ikke bliver tilfredsstillende, skal kunden straks kontakte Venø Rejser på telefon 97868100. Findes der ikke umiddelbart en tilfredsstillende løsning, kan klagen indbringes skriftligt til Venø Rejser senest 14 dage efter rejsens afslutning. Evt. videre uoverensstemmelser kan indbringes for Rejseankenævnet, hvis bestemmelser Venø Rejser retter sig efter.

Forbehold
Venø Rejser forbeholder sig ret til programændringer, såfremt tvingende forhold nødvendiggør dette for rejsens afvikling. Venø Rejser kan ikke drages til ansvar for force majeure eller for forsinkelser som følge af forhold, som Venø Rejser er uden indflydelse på, herunder trafikuheld, vejrlig mv. Der tages forbehold for eventuelle moms- og afgiftsreguleringer samt for trykfejl.

Aflysning eller ændring
Vi forbeholder os ret til at aflyse en rejse, såfremt tvingende omstændigheder efter vores skøn gør det nødvendigt, herunder ved for få tilmeldinger. Ved en eventuel aflysning får deltagere besked senest 14 dage før afrejsen med tilbud om en anden rejse eller tilbud om tilbagebetaling af det indbetalte beløb.

Venø Rejser kan under særlige forudsætninger hæve eller sænke rejsens pris. Ændringen skal bero på væsentligt ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye skatter og/eller afgifter, stigninger på brændstof og lign. En prisændring vil blive varslet hurtigst muligt og senest 20 dage før afrejse. Venø Rejser kan dog aldrig forhøje rejsens pris med mere end 8%.

Rejsegarantifond
Venø Rejser er tilsluttet den lovpligtige rejsegarantifond, medlemsnummer 1246, og opfylder hermed alle gældende krav til sikkerhedsbestemmelser og økonomi.
Gebyr til Rejsegarantifonden er inkluderet i rejsens pris.

Ansvarsforsikring 
Venø Rejser har tegnet udvidet ansvarsforsikring i henhold til Lov nr. 472 om pakkerejser.

NYHEDER

NYHEDSBREV
Tilmeld nyhedsbrev
Navn: Påkrævet

E-mail: Påkrævet

Tangvej 16, Venø, 7600 Struer
Tlf. 9786 8100
mail@venobussen.dk og info@venorejser.dk

Copyright © 2012-2024 Venørejser. Alle rettigheder forbeholdes.
COOKIE POLITIK